Friday, April 11, 2008

Wednesday... and Rosa Taikon...

Rosa Sofia Ingeborg Taikon, född 30 juli 1926 i Tibro, är en svensk silversmed och samhällsdebattör.
Hon är syster till Katarina Taikon och bosatt i Ytterhogdal i Hälsingland.

Taikon kom in på Konstfack vid 35 års ålder och utbildade sig där till det silversmedsyrke som bland män var traditionellt i hennes familj.
Sedan har hon moderniserat och omtolkat romernas traditionella silversmide.
Några av hennes arbeten återfinns i Nationalmuseums och Röhsska Museets samlingar.

Minst lika känd är hon dock som förkämpe för romers rättigheter och plats i samhälllet.


Rosa Taikon, 80, har så mycket kvar att göra
ÖSTERSUND LT

Fredag klockan två. Allt är på plats i montrarna och belysningen är finjusterad så att varje föremål kommer till sin rätt. Rosa Taikons silversmycken strålar och glänser med en intensitet som nästan tar andan ur betraktaren.

Samma liv, samma intensiva glans som från smyckena möter jag i Rosas ögon när hon kommer emot mig och säger välkommen till Ahlbergshallen.

Hon är fyllda 80 men blicken är ung.

KOm ansvaret att föra den gamla romska smidestraditionen vidare:

- Min far Johan Taikon höll på att bli den siste silversmeden bland svenska romer. Kanske var det tänkt att min bror Paul skulle ta vid efter honom, men Paul blev mördad av rasister. När de båda var borta slog det mig: Tänk om jag skulle försöka ta mig an det här och gå vidare i fars fotspår.

ROSA SÖKTE SIG till kursverksamheten vid Stockholms universitet och lärde sig grunderna på en kurs om 74 timmar. Tog sen med sina smycken och stegade upp på Konstfack. Kom in, ägnade fem år åt intensiva studier och var färdigutbildad vid 40. I dag är hon oomstridd som en av de allra främsta silversmederna i Sverige och dessutom känd långt utanför landets gränser.

KOm glädjen och stoltheten över den förändring av romernas levnadsförhållanden som hon och hennes syster, författarinnan Katarina Taikon, lyckades åstadkomma:

- Katitziserien är ju mest känd, men det var med Katarinas första bok "Zigenerska", som kom 1963, det började. Under några år bodde vi nästan i riksdagshuset, demonstrerade och uppvaktade.

K Om sorgen över Katarinas sjukdom och bortgång:

- Hon offrade sin hälsa i kampen för romernas rättigheter.

K Om allt som finns kvar att göra:

- Jag måste fortsätta att åka runt och berätta. Rasismen har börjat breda ut sig igen och det oroar mig. Vi har ju ett uppväxande släkte romer och jag önskar att de ska kunna säga "jag heter Taikon" när de söker ett jobb - och få jobbet.

SILVERSMED och opinionsbildare, Rosa Taikon brinner för båda sina livsuppgifter.I samband med utställningen på Ahlbergshallen passar hon på att sälja Katitziböcker, av vilka flera titlar inte längre går att få tag i bokhandeln.Åsa Eriksson Ahnfe

hämtad ifrån nätet; ÖSTERSUND LT

No comments: